Pedagogisch medewerkers

 

Vanaf 1 januari 2019 is het voor kinderdagverblijven onder andere verplicht een Pedagogisch Coach of Pedagogisch Beleidsmedewerker op hbo niveau aan het kinderdagverblijf te verbinden. .

Je kunt mij als hbo coach hiervoor inhuren. Wat ik aanbied is:

Coaching
Op een bemoedigende wijze: wat gaat goed en waar kan de kwaliteit verbeterd worden?

Onderwerpen:

  • Hoe kan het pedagogisch beleid in de praktijk gebracht worden?
  • Observeren van pedagogisch medewerkers
  • Kindbespreking organiseren

Workshops & Themabijeenkomsten

  • Omgaan met baby’s
  • Wat zijn interactievaardigheden en hoe zet je die in?
  • Leren omgaan met groepsdynamiek via een bordspel
  • Efficiënt communiceren met ouders en in het algemeen
  • Omgaan met storend gedrag
  • Verdiepingsworkshops Vriendelijk en Vastberaden opvoeden (6 bijeenkomsten: uitdagingen, flippen en zelfzorg, bemoedigend opvoeden, verbinding, tools voor thuis en in de kinderopvang, terugkommoment)
 1. Cursus voor pedagogisch medewerkers ‘Vriendelijk en vastberaden opvoeden’ gebaseerd op de methode Positive Discpline
  (vanaf 6 personen, 6 bijeenkomsten of 2 zaterdagen)

In deze cursus leer je hoe je kinderen  kan laten voelen dat ze erbij horen en van betekenis zijn, door kinderen respectvol te benaderen én de kinderen te leren respectvol met elkaar en de leidsters om te gaan, door het kind te bemoedigen, door effectieve communicatie, door het kind zelf te laten doen wat het zelf kan, door als opvoeder zelf het goede voorbeeld te geven, door op een liefdevolle manier duidelijke grenzen te stellen, door te focussen op oplossingen in plaats van straffen, door fouten te zien als kansen om te leren, door het aanleren van probleemoplossende vaardigheden..

Pedagogisch medewerkers krijgen handvatten om kinderen te helpen om die vaardigheden en eigenschappen te ontwikkelen die zij de kinderen gunnen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om geloof in eigen kunnen, zelfdiscipline , moed en veerkracht.

In de laatste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het opzetten van een kinderraad. Door kinderen inspraak te geven  en onderwerpen zoals pesten bespreekbaar te maken dragen we bij aan een democratische samenleving.

2. Cursus ‘Moed doet goed’ voor persoonlijke ontwikkeling en teambuilding
(individueel en groepen)

Leer in 10 weken hoe je positiever met jezelf kunt omgaan, hoe je meer voor anderen kunt betekenen of juist je grenzen kunt aangeven.  Kennis en inzicht alleen is niet genoeg.  Het omzetten van inzichten naar de praktijk is de kracht van deze training. Door oefeningen ervaar je dat je door jezelf te bemoedigen ook anderen kunt bemoedigen en je merkt dat een bemoedigende levenshouding je meer oplevert.

Onderwerpen die in de training aan de orde komen:

  • Het gevoel erbij te horen, iets te kunnen bijdragen, jezelf accepteren met sterke en zwakke kanten waarbij je je richt op je sterke kanten
  • Met genegenheid denken over jezelf en anderen
  • Omgaan met negatieve gevoelens en het aanvaarden van je eigen en andermans onvolmaaktheid waardoor je vriendelijker en opener naar anderen toe kunt zijn
  • Doelgerichtheid: bewust je doelen kiezen zodat je niet geleefd wordt door onbewuste drijfveren van jezelf of die van een ander.

Tarief coaching, workshops en themabijeenkomsten 55 euro per uur, reiskosten 0,19 per km.

Tarief cursus 265 euro per persoon inclusief boek, werkboek en opvoedingskaarten.

Voor cursussen en workshops in de kinderopvang is BTW niet van toepassing.

Heb je vragen of wil je aanmelden? Neem gerust contact met mij op.
Het eerste gesprek is altijd gratis vrijblijvend.